Szymon Osowski

Wierzy, że prawo powinno służyć ludziom. Już w szkole był zaangażowany w różne inicjatywy, których ideą było samodzielne rozwiązywanie problemów przez uczniów. Taką niezależność w myśleniu i swego rodzaju zaradność uważa za kluczową umiejętność życiową. Jednocześnie jednak w jego przekonaniu, ważną rolę we wspieraniu rozwoju obywatelskiej siły odgrywają władze publiczne. Zależnie od tego jaką postawę prezentują, mogą jej sprzyjać bądź utrudniać. Szymonowi zależy na tym, żeby ułatwiały. I dbanie o to stało się jego misją życiową.

What clients say

See all testimonials