Katarzyna Batko-Tołuć – Rada Fundacji

Katarzyna Batko-Tołuć

Od kilkunastu lat zajmuje się kształtowaniem świadomości politycznej obywatelek i obywateli. Jej celem jest doprowadzenie do tego, by korzystali z własnych praw, a tym samym powodowali zmiany w instytucjach publicznych – zwiększali ich odpowiedzialność za dobro wspólne, poczucie służebnej roli i otwartość . Interesują ją etyka i jawność życia publicznego, standardy demokratyczne i ochrona praw człowieka. Współzakładała w 2003 roku, a następnie prowadziła do 2010 roku jako Prezeska – Sieć Obywatelską Watchdog Polska. Obecnie jest jej Dyrektorką Programową. Wcześniej pracowała dla innych organizacji, instytucji publicznych i związku pracodawców. Ukończyła Instytut Socjologii na Uniwersytecie Warszawskim oraz podyplomowe studia europejskie na Uniwersytecie w Birmingham (Wielka Brytania). Była stypendystką MSZ Wielkiej Brytanii. Jest członkinią Ashoki (organizacji innowatorów działających na rzecz dobra publicznego). Otrzymała od Prezydenta RP Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

What clients say

See all testimonials