Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.   

Tag Archives: inicjatywa lokalna

Spotkanie mieszkańców z Sekretarzem Miasta ws. rewitalizacji ul. Sowińskiego

Pomi­mo umó­wie­nia spo­tka­nia z dwu­ty­go­dnio­wym wyprze­dze­niem, zamiast pre­zy­den­ta Krzysz­to­fa Żuka, roz­ma­wiał z nami Pan Andrzej Woje­wódz­ki – Sekre­tarz mia­sta. Rad­ny Mar­cin Nowak krót­ko…
Con­ti­nue reading

Spotkanie ws. rewitalizacji przestrzeni międzyblokowej przy ul. Sowińskiego i Al. Racławickich

W dniu dzi­siej­szym tj. 15.04.2013 na Auli Cen­trum Języ­ka i Kul­tu­ry Pol­skiej UMCS odby­ło się  spo­tka­nie w spra­wie oby­wa­tel­skie­go pro­jek­tu rewi­ta­li­za­cji prze­strze­ni mię­dzy­blo­ko­wej…
Con­ti­nue reading
Wesprzyj nas darowizną!