Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Wolności

sprawozdanie fundacji - wizualizacja

Spra­woz­da­nie mery­to­rycz­ne z dzia­łal­no­ści Fun­da­cji Wol­no­ści za 2012 rok (plik PDF)

Spra­woz­da­nie finan­so­we z dzia­łal­no­ści Fun­da­cji Wol­no­ści za 2012 rok (plik PDF)


Spra­woz­da­nie mery­to­rycz­ne z dzia­łal­no­ści Fun­da­cji Wol­no­ści za 2013 rok (plik PDF)

Spra­woz­da­nie finan­so­we z dzia­łal­no­ści Fun­da­cji Wol­no­ści za 2013 rok (plik PDF)

 

Spra­woz­da­nie mery­to­rycz­ne z dzia­łal­no­ści Fun­da­cji Wol­no­ści za 2014 rok (plik PDF)

Spra­woz­da­nie finan­so­we z dzia­łal­no­ści Fun­da­cji Wol­no­ści za 2014 rok (plik PDF)

 

Spra­woz­da­nie mery­to­rycz­ne z dzia­łal­no­ści Fun­da­cji Wol­no­ści za 2015 rok (plik PDF)

Spra­woz­da­nie finan­so­we z dzia­łal­no­ści Fun­da­cji Wol­no­ści za 2015 rok (plik PDF)