Głosowanie w dniach 1-10 października. Podajemy punkty głosowania

No Comments

1. Głosowanie w formie papierowej
Kartę do głosowania można pobrać ze strony www.obywatelski.lublin.eu. Wypełnioną kartę należy dostarczyć do punktu głosowania, których listę znajdziemy na stronie www.obywatelski.lublin.eu.
Punkty do głosowania:

BOM ul. Wieniawska 14
BOM ul. Filaretów 44
BOM ul. Franciszka Kleeberga 12a
BOM ul. Szaserów 13-15
BOM ul. Władysława Jagiełły 10
BOM ul. Pocztowa 1

MBP filia nr 1 ul. Kościelna 7a
MBP filia nr 3 ul. Hutnicza 20
MBP filia nr 5 ul. Krochmalna 13A
MBP filia nr 9 ul. Krańcowa 106
MBP filia nr 13 ul. Grażyny 13
MBP filia nr 16 ul. Kasztanowa 1
MBP filia nr 17 ul. Przyjaźni 11
MBP filia nr 20 ul. Krężnicka 125
MBP filia nr 25 ul. Sympatyczna 16
MBP filia nr 27 i 30 ul. Braci Wieniawskich 5
MBP filia nr 31 ul. Nałkowskich 104
MBP filia nr 32 Biblio – biblioteka multimedialna ul. Szaserów 13 – tylko głosowanie internetowe
MBP filia nr 35 ul. Bursztynowa 20
MBP filia nr 37 ul. Bazylianówka 85
MBP filia nr 38 ul. Relaksowa 25
MBP filia nr 39 ul. Głuska 138

Rada Dzielnicy Głusk – ul. Głuska 138, dodatkowo wyznaczone zostaną miejsca, w których dostępne punkty mobilne – informacje w Radzie Dzielnicy, Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Głusk – Jerzy Wojciechowski tel. 507 117 587
Rada Dzielnicy Hajdów – Zadębie – ul. Zadębie13
Rada Dzielnicy Konstantynów – Al. Kraśnicka 76
Rada Dzielnicy Ponikwoda – ul. Owocowa 6
Rada Dzielnicy Sławin – Zespół Szkół nr 12, ul. Sławinkowska 50, dodatkowo wyznaczone zostaną miejsca, w których dostępne punkty mobilne – Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Sławin – Radosław Osiak tel. 724 340 353
Rada Dzielnicy Sławinek – Siedziba Rady i Zarządu Dzielnicy Sławinek Al. Warszawska 31
Rada Dzielnicy Szerokie – ul. Nałęczowska 94
Rada Dzielnicy Węglin Północny – ul. Parysa 67
Rada Dzielnicy Wieniawa – Al. Racławickie 22
Rada Dzielnicy Wrotków – ul. Nałkowskich 112 A

Przychodnia Specjalistyczna (Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Przychodnia Specjalistyczna BIO-MEDICAL ul. Weteranów 11 – wejście z tyłu budynku
Gimnazjum nr 15 im. Jana Pawła II ul. Elektryczna 51
Szkoła Podstawowa nr 23 im. im. Olimpijczyków Polskich ul. Podzamcze 9
Gimnazjum nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej ul. Lwowska 11
Szkoła Podstawowa nr 10 im. Henryka Sienkiewicza, ul. Kalinowszczyzna 70
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Lublinie, ul. Tumidajskiego 6a
Przedszkole nr 87 ul. Woronieckiego 11
Szkoła Podstawowa nr 32 im. Pamięci Majdanka ul. Kazimierza Tetmajera-Przerwy 2
Szkoła Podstawowa nr 2 im. J. Kochanowskiego ul. A. Mickiewicza 24
Szkoła Podstawowa nr 40 im. L. Kruczkowskiego ul. Róży Wiatrów 9
VI Liceum Ogólnokształcące im. im. H. Kołłątaja ul. A. Mickiewicza 36
Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych ul. Zemborzycka 82
Administracji Osiedla „Przyjaźni’ przy ul. Przyjaźni 10a. (tel. 746 27 54) w godzinach jej pracy
Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „CHOINY”  ul. Gorczańska 2 (tel: 81 742 00 72,  605 533 805) w godzinach pracy spółdzielni
Dzielnicowy Dom Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej Czechów ul. Jana Kiepury 5A, LublinCollegium Jana Pawła II, KUL, al. Racławickie 14 ( hall )
Przedszkole nr 11 ul. Młodej Polski 30
Spółdzielnia Mieszkaniowa Rudnik ul. Nowowiejskiego 6 – w godzinach pracy.

bo2016
2. Głosowanie w formie elektronicznej
Aby oddać głos w formie elektronicznej należy wejść na stronę www.obywatelski.lublin.eu i odnaleźć zakładkę Budżet Obywatelski. Następnie należy wejść kategorię „Głosowanie”, zalogować się podając swoje dane i wypełnić elektroniczną kartę głosowania.

Zasady głosowania:
1) osoba głosująca wybiera 1 mały projekt oraz 1 duży;
2) wybór dokonywany jest poprzez wpisanie numeru projektu w polach poniżej;
3) numery projektów, wraz z ich opisami, są opublikowane i dostępne w Biurach Obsługi Mieszkańców, na stronie internetowej www.obywatelski.lublin.eu oraz filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej;
4) aby głos był ważny należy wpisać czytelnie swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL, a także podpisać zawarte na karcie oświadczenie;
5) głos uznaje się za nieważny, jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:
a) na karcie wpisano, w polach do tego przeznaczonych, więcej niż 1 projekt duży lub 1 projekt mały;
b) osoba głosująca odda więcej niż jedną kartę głosowania;
c) wpisane na karcie imię i nazwisko, adres lub numer PESEL są nieczytelne;
d) numer PESEL jest niepoprawny;
e) na karcie do głosowania nie podpisano oświadczenia;

f) głos został oddany po terminie głosowania.

O Fundacji Wolności

Misją Fundacji Wolności jest społeczna kontrola przestrzegania prawa i dążenie do jakościowych zmian działalności organów władzy publicznej, w interesie obywateli. Chcemy by mieszkańcy Lublina realnie decydowali o tym, co się dzieje w mieście.

Czy jesteś świadkiem przewinienia urzędników w Lublinie? A może próbujesz zdobyć ogólnodostępne informacje w urzędzie, ale są zatajane? Pomożemy Ci!

Dbamy o przejrzystość naszej strony. Wszystkie starsze wpisy odnajdziesz w archiwum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszystkie wpisy