Frekwencja Przewodniczących Zarządów Dzielnic na sesjach Rady Miasta

No Comments

Jedni przychodzą prawie zawsze, inni w ogóle. Przewodniczący Zarządów Dzielnic są regularnie zapraszani na sesja Rady Miasta. W tej kadencji odbyło się 19 posiedzeń zwykłych.

Opracowaliśmy zestawienie obecności, bazując na listach obecności, prowadzonych przez Urząd Miasta. Jak się okazuje nie wszyscy i nie zawsze wpisują się na listę. Bazujemy więc na danych, które znajdują się w dokumentach (niekoniecznie zgodnymi ze stanem faktycznym).

Średnia frekwencja Przewodniczących Zarządów Dzielnic wynosi tylko 42,69%. Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Głusk opuścił tylko jedną sesję, Przewodniczący Zarządu z Czubów Południowych dwie. Natomiast ani razu na sesji nie przyszli Przewodniczący Zarządów Dzielnic: Felin, Kośminek, Rury, Sławinek i Śródmieście.

Uwaga, zestawienie dotyczy wszystkich sesji Rady Miasta, od listopada 2014 roku. W międzyczasie mogły zajść zmiany na stanowiskach Przewodniczących Zarządów Dzielnic.

obecnosci_przew_zarz_dz_sesje

O Fundacji Wolności

Misją Fundacji Wolności jest społeczna kontrola przestrzegania prawa i dążenie do jakościowych zmian działalności organów władzy publicznej, w interesie obywateli. Chcemy by mieszkańcy Lublina realnie decydowali o tym, co się dzieje w mieście.

Czy jesteś świadkiem przewinienia urzędników w Lublinie? A może próbujesz zdobyć ogólnodostępne informacje w urzędzie, ale są zatajane? Pomożemy Ci!

Dbamy o przejrzystość naszej strony. Wszystkie starsze wpisy odnajdziesz w archiwum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszystkie wpisy