Krzysztof Jakubowski

Absolwent  Wydziału Politologii UMCS oraz Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego (2009). Lider projektu Lublin Agenda 2010. W latach 2009-2011 przewodniczący Rady Osiedla Akademickiego UMCS. Stypendysta Fundacji Lesława A. Pagi. Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin (2014-2016). Ekspert w zakresie budżetów obywatelskich. Człowiek instytucja i motor napędowy fundacji.

What clients say

See all testimonials