Wojewoda ujawnił swoje rejestry umów, ale nie opublikuje ich w BIP…

No Comments

Wojewoda Lubelski na wniosek Fundacji Wolności udostępnił swoje rejestry umów. Przesłane rejestry zawierają umowy i porozumienia zawierane przez samego Wojewodę oraz Dyrektora Generalnego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wojewoda odmówił opublikowania rejestrów w Biuletynie Informacji Publicznej.

Udostępnione rejestry zawierają dane dot.: rodzaju umowy, nazwy wydziału/biura zawierającego umowę, daty zawarcia umowy,  okresu obowiązywania, nazwy zleceniobiorcy/wykonawcy oraz przedmiot umowy.

Jedna z umów zawartych w ubiegłym roku, dotyczyła wykonania przez Mariana Widelskiego 9 filmowych materiałów o działalności wojewody (złożyliśmy wniosek o jej udostępnienie).

Jednocześnie Wojewoda odmówił publikacji rejestrów umów w Biuletynie Informacji Publicznej i prowadzenia jego aktualizacji (przynajmniej raz na kwartał). Uzasadnił to niewielkim zainteresowaniem obywateli tymi informacjami (3 wnioski w ciągu ostatnich trzech lat, w tym jeden nasz).

Jeśli uważasz, że publikacja rejestrów umów jest ważna, podpisz się pod petycją do Wojewody Lubelskiego w sprawie ich ujawnienia:

Petycja do Wojewody Lubelskiego ws publikacji rejestrów umów

Przemysław Czarnek
Wojewoda Lubelski

PETYCJA WS UMIESZCZENIA W BIP REJESTRÓW UMÓW

Szanowny Panie Wojewodo,
przejrzystość i transparentność wydatkowania środków publicznych jest podstawą dobrego rządzenia.

W związku z powyższym domagamy się opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej rejestru umów, zawieranych przez Wojewodę Lubelskiego i Dyrektora Generalnego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz o ich aktualizowanie nie rzadziej niż raz na kwartał.

Zarówno Marszałek Województwa Lubelskiego jak i Prezydent Miasta Lublin publikują rejestry zawieranych przez siebie umów.

[your signature]

Podpisz
78 signatures

Zaproś znajomych do poparcia:

   

Ostatnio podpisali:
78 Marcin M. Kwi 25, 2017
77 Andrzej W. Mar 18, 2017
76 Anna . Lut 27, 2017
75 Emilia S. Lut 27, 2017
74 Michał B. Lut 24, 2017
73 Magdalena . Lut 24, 2017
72 Marcin J. Lut 24, 2017
71 Krzysztof W. Lut 24, 2017
70 Jan N. Lut 24, 2017
69 Karolina W. Lut 24, 2017
68 Paweł C. Lut 24, 2017
67 kamil n. Lut 24, 2017
66 Krzysztof K. Lut 24, 2017
65 Cezary C. Lut 21, 2017
64 Wojciech J. Lut 19, 2017
63 Marcin M. Lut 18, 2017
62 Dorota M. Lut 16, 2017
61 Anna G. Lut 15, 2017
60 Natalia L. Lut 15, 2017
59 Anna G. Lut 15, 2017
58 Andrzej F. Lut 15, 2017
57 Katarzyna C. Lut 15, 2017
56 Agata W. Lut 15, 2017
55 Paweł S. Lut 15, 2017
54 Kalina M. Lut 15, 2017
53 Radosław N. Lut 15, 2017
52 Urszula P. Lut 15, 2017
51 Marcin K. Lut 15, 2017
50 Alina C. Lut 15, 2017
49 Szymon F. Lut 14, 2017
48 Szymon O. Lut 14, 2017
47 Kinga K. Lut 14, 2017
46 Tomasz S. Lut 14, 2017
45 Rafał S. Lut 14, 2017
44 Joanna D. Lut 14, 2017
43 Ryszard P. Lut 14, 2017
42 Piotr C. Lut 14, 2017
41 Michal W. Lut 14, 2017
40 Krzysztof L. Lut 14, 2017
39 Marcin S. Lut 14, 2017
38 Tomasz K. Lut 14, 2017
37 Bartek C. Lut 14, 2017
36 Kamil W. Lut 14, 2017
35 Radosław C. Lut 13, 2017
34 Michał S. Lut 13, 2017
33 Agata C. Lut 13, 2017
32 Krzysztof S. Lut 13, 2017
31 Elżbieta W. Lut 13, 2017
30 Marcin W. Lut 13, 2017
29 Zbigniew K. Lut 13, 2017

Zobacz rejestr umów zawartych przez Dyrektora Generalnego LUW w 2016 roku:

Zobacz treści rejestrów udostępnionych przez wojewodę (pliki pdf):

Rejestr umów i porozumień Wojewody Lubelskiego – rok 2012 cz. 1

Rejestr umów i porozumień Wojewody Lubelskiego – rok 2012 cz.2

Rejestr umów i porozumień Wojewody Lubelskiego – rok 2013

Rejestr umów i porozumień Wojewody Lubelskiego – rok 2014

Rejestr umów i porozumień Wojewody Lubelskiego – rok 2015

Rejestr umów i porozumień Wojewody Lubelskiego – rok 2016

Rejestr umów i porozumień – Dyrektor Generalny – rok 2012

Rejestr umów i porozumień – Dyrektor Generalny – rok 2013

Rejestr umów i porozumień – Dyrektor Generalny – rok 2014 cz. 1

Rejestr umów i porozumień – Dyrektor Generalny – rok 2014 cz. 2

Rejestr umów i porozumień – Dyrektor Generalny – rok 2015

Rejestr umów i porozumień – Dyrektor Generalny – rok 2016

Prezes zarządu Fundacji Wolności. Absolwent Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego (2009). Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin w latach 2014-2016.

O Fundacji Wolności

Misją Fundacji Wolności jest społeczna kontrola przestrzegania prawa i dążenie do jakościowych zmian działalności organów władzy publicznej, w interesie obywateli. Chcemy by mieszkańcy Lublina realnie decydowali o tym, co się dzieje w mieście.

Czy jesteś świadkiem przewinienia urzędników w Lublinie? A może próbujesz zdobyć ogólnodostępne informacje w urzędzie, ale są zatajane? Pomożemy Ci!

Dbamy o przejrzystość naszej strony. Wszystkie starsze wpisy odnajdziesz w archiwum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszystkie wpisy