Infografika_wyboryRD2015Wyniki wyborów przeprowadzonych 15 marca 2015 roku w dzielnicach objętych monitoringiem:

Bronowice

Czechów Południowy

Czuby Południowe

Dziesiąta

Kalinowszczyzna

Konstantynów

Ponikwoda

Śródmieście

Węglin Południowy

Wieniawa

 

Zobacz też:

Listy kandydatów, zgłoszonych w wyborach do rad dzielnic w 2015 roku.

Uchwała Rady Miasta Lublin w sprawie zarządzenia wyborów do rad dzielnic

Zarządzenie Prezydenta Miasta Lublina w sprawie ustalenia kalendarza czynności wyborczych w wyborach do rad dzielnic

Zarządzenie Prezydenta Miasta Lublina w sprawie ustalenia wysokości diet dla członków komisji wyborczych w wyborach do rad dzielnic

Podział dzielnic na obwody głosowania, podział miejsc mandatowych oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych

Składy obwodowych komisji wyborczych

Skład miejskiej komisji wyborczej

Koszty organizacji wyborów 125 921,14 zł (źródło)