Skład Rady Dzielnicy Węglin Południowy 2015-2019

 1. RD-Węglin PdJan Być – Przewodniczący Zarządu
 2. Adam Cis – członek Zarządu
 3. Anna Glijer – Wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy
 4. Anna Halska-Gawor – Sekretarz Zarządu
 5. Iwona Mańko – Przewodnicząca Rady Dzielnicy
 6. Sandra Pikula
 7. Janusz Podgajny – Zastępca Przewodniczącego Zarządu
 8. Iwona Prażmo – Wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy
 9. Anna Przebirowska – członek Zarządu
 10. Ewa Sieniuc-Pikula
 11. Łukasz Sobótka
 12. Bogumiła Trębicka
 13. Wojciech Wrona
 14. Maria Żołnierczuk
 15. Longina Żuk-Smalej

Węglin Południowy