Aktualności

22 Luty

Rada Dzielnicy Bronowice podzieliła pieniądze na 2017 rok

Aktualności Dzielnicy

Rada Dzielnicy Bronowice na posiedzeniu w dniu 20 lutego 2017 r. dokonała podziału środków z rezerwy celowej na 2017 rok. Członkowie rady rozdysponowali całą pulę (129 000 zł).

Zdecydowali o dofinansowaniu poniższych zadań:

  • oświetlenie ciągu pieszego między blokami przy ul. Droga Męczenników Majdanka (94 000 zł),
  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych i Niedosłyszących przy ul. Lucyny Herc (14 000 zł),
  • remont podłóg w przedszkolu przy ul. Bronowickiej (8 000 zł),
  • dofinansowanie Biegu Papieskiego w 2017 roku (6 000 zł),
  • dwie kamery monitoringu i tablica informacyjna przy Szkole Specjalnej przy ul. Bronowickiej (5 000 zł),
  • Klub Sportowy „Bronowice” (2 000 zł).

Komentarze

komentarzy