1. Ponikwoda

  Rada Dzielnicy Ponikwoda

  Cezary Bach

 2. Mariusz Batyra – Sekretarz Zarządu
 3. Radosław Boczek
 4. Justyna Budzyńska – Wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy
 5. Tomasz Gawryszek
 6. Paweł Górnik
 7. Kinga Kicińska – Wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy
 8. Tomasz Małecki – Przewodniczący Zarządu
 9. Mateusz Mazurek
 10. Jerzy Miszczuk
 11. Jacek Ochmiński – członek Zarządu
 12. Jerzy Sagan – Przewodniczący Rady Dzielnicy
 13. Krzysztof Skrzek – członek Zarządu
 14. Michał Studziński – Zastępca Przewodniczącego Zarządu
 15. Stanisław Wajrak

Ponikwoda