Skład Rady Dzielnicy Konstantynów 2015-2019

 1. Aleksandra Basak – Sekretarz Zarządu
 2. Łukasz Bilik
 3. Danuta Borowska
 4. Hubert Chromiak – Przewodniczący Rady Dzielnicy
 5. Grzegorz Groszek
 6. Elżbieta Kaznowska-Maciążek
 7. Adam Kruk
 8. Adam Orzeł – Zastępca Przewodniczącej Zarządu
 9. Tomasz Pękala
 10. Zofia Polska – Przewodnicząca Zarządu
 11. Łukasz Polski – Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy
 12. Andrzej Rumiński – członek Zarządu
 13. Tomasz Sołtys
 14. Anna Wójtowicz – członek Zarządu
 15. Anna Zajączkowska – Wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy

Konstantynów