Skład Rady Dzielnicy Kalinowszczyzna 2015-2019

RD Kalinowszczyzna

Posiedzenie Rady Dzielnicy Kalinowszczyzna

 1. Paweł Józef Babula – Przewodniczący Rady Dzielnicy
 2. Ryszard Budzyński – członek Zarządu
 3. Barbara Grzegorczyk
 4. Bartłomiej Grzegorczyk
 5. Bogusława Harden
 6. Wiesław Iskra – Zastępca Przewodniczącego Zarządu
 7. Adam Kalinowski
 8. Przemysław Kowalczyk
 9. Irena Malesa – członek Zarządu
 10. Stanisław Miciuk
 11. Grzegorz Mierzwa
 12. Andrzej Mitura
 13. Jolanta Mulak – Wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy
 14. Agnieszka Orłowska – Sekretarz Zarządu
 15. Adam Osiński – Przewodniczący Zarządu
 16. Zygmunt Skiba
 17. Adam Skowronek – członek Zarządu
 18. Kamil Turczyk
 19. Jarosław Wójcik – członek Zarządu
 20. Joanna Wójcik
 21. Andrzej Zięba – Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy

Kalinowszczyzna