Aktualności

09 Październik

Frekwencja Przewodniczących Zarządów Dzielnic na sesjach Rady Miasta

Aktualności

Jedni przychodzą prawie zawsze, inni w ogóle. Przewodniczący Zarządów Dzielnic są regularnie zapraszani na sesja Rady Miasta. W tej kadencji odbyło się 19 posiedzeń zwykłych.

Opracowaliśmy zestawienie obecności, bazując na listach obecności, prowadzonych przez Urząd Miasta. Jak się okazuje nie wszyscy i nie zawsze wpisują się na listę. Bazujemy więc na danych, które znajdują się w dokumentach (niekoniecznie zgodnymi ze stanem faktycznym).

Średnia frekwencja Przewodniczących Zarządów Dzielnic wynosi tylko 42,69%. Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Głusk opuścił tylko jedną sesję, Przewodniczący Zarządu z Czubów Południowych dwie. Natomiast ani razu na sesji nie przyszli Przewodniczący Zarządów Dzielnic: Felin, Kośminek, Rury, Sławinek i Śródmieście.

Uwaga, zestawienie dotyczy wszystkich sesji Rady Miasta, od listopada 2014 roku. W międzyczasie mogły zajść zmiany na stanowiskach Przewodniczących Zarządów Dzielnic.

obecnosci_przew_zarz_dz_sesje

Komentarze

komentarzy