Skład Rady Dzielnicy Dziesiąta 2015-2019

 1. Marcin Adamiec
 2. Marta Bartkow
 3. Marcin Brzozowski
 4. Hanna Burdon
 5. Beata Grzebisz-Dmowska – członek Zarządu
 6. Marek Grzegorczyk – Sekretarz Zarządu
 7. Artur Kowalik – Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy
 8. Jakub Król – członek Zarządu
 9. Marcin Krupiński – Przewodniczący Rady Dzielnicy
 10. Renata Pikulińska
 11. Adam Podkowa
 12. Elida Pogorzelska
 13. Karolina Poniatowska-Lipska
 14. Małgorzata Przybyś
 15. Barbara Rusinek – członek Zarządu
 16. Angelika Sadurska-Siedlecka – Przewodnicząca Zarządu
 17. Agnieszka Sawicka – Wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy
 18. Paweł Szczuchniak
 19. Adam Ślusarski – członek Zarządu
 20. Jerzy Świątek
 21. Witold Wójtowicz – Zastępca Przewodniczącej Zarządu

Dziesiąta