Skład Rady Dzielnicy Czechów Południowy 2015-2019

 1. Halina Balak – członek Zarządu
 2. Elżbieta Boczkowska – Wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy
 3. Waldemar Dąbrowski – członek Zarządu
 4. Andrzej Filipowicz
 5. Wiesława Franus  – Wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy
 6. Beata Jasińska
 7. Konrad Kalbarczyk
 8. Maciej Kowalczyk – Przewodniczący Zarządu
 9. Agnieszka Kudrycka
 10. Tomasz Kulig
 11. Damian Lepiejza
 12. Łukasz Lewkowicz – Przewodniczący Rady Dzielnicy
 13. Paweł Mamiński
 14. Szymon Pasieczny
 15. Maria Piwkowska-Urbańska
 16. Piotr Sidor – Sekretarz Zarządu
 17. Krzysztof Szewczyk
 18. Agnieszka Tobiasz – Zastępca Przewodniczącego Zarządu
 19. Maria Todys-Płonka – członek Zarządu
 20. Krzysztof Warchocki
 21. Krzysztof Woch – członek Zarządu

Czechów Południowy