Dokumenty do pobrania

Uchwały RD Kalinowszczyzna

Posted on Dokumenty do pobrania

  1. Uchwała nr 16/XVII/2014.pdf z dnia 08.04.2014 r. – dotyczy udzielenia absolutorium Zarządowi Dzielnicy.

Rada udzieliła absolutorium Zarządowi Dzielnicy.

  1. Uchwała nr 17/XVIII/2014.pdf z dnia 22.05.2014 r. – dotyczy uchwalenia propozycji przeprowadzenia inwestycji na terenie dzielnicy przez Urząd Miasta Lublin, finansowanych z budżetu miasta w przyszłym roku budżetowym.

W Uchwale dokonano podziału inwestycji na 16 kategorii – dotyczą one m.in. remontów dróg, ciągów pieszych, rewitalizacji terenów zielonych wraz z podcięciem drzew, dofinansowania oświaty, zabezpieczenia środków na utrzymanie boisk sportowych, wsparcia domów kultury, poprawy bezpieczeństwa pieszych i uporządkowania kwestii parkowania samochodów przy Zespole Szkół. Wyróżniającym się postulatem był wniosek dotyczący zwiększenia środków rezerwy ceowej dla każdej z dzielnic do kwoty 250 tys. zł.

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG