Aktualności dzielnicy

Posiedzenie RD Kalinowszczyzna

Posted on Aktualności dzielnicy

RD Kalinowszczyzna23 lutego odbyło się posiedzenie Rady Dzielnicy Kalinowszczyzna. Tematem spotkania było omówienie projektu remontu i przebudowy ul. Kalinowszczyzna. Podczas dyskusji zgłaszano kolejne uwagi i pytania, które zostaną przesłane do Zarządu Dróg i Mostów. Rada Dzielnicy pozytywnie zaopiniowała  przedstawiony projekt remontu i przebudowy ul. Kalinowszczyzna.

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG