Aktualności

14 Styczeń

Aktualna liczba mieszkańców poszczególnych dzielnic

Aktualności

Publikujemy aktualną liczbę osób zameldowanych na pobyt stały w poszczególnych dzielnicach Lublina, według stanu na koniec 2016 roku.

29 798 – Rury
27 241 – Czuby Północne
23 818 – Czechów Południowy
22 931 – Kalinowszczyznae
22 103 – Dziesiąta
19 859 – Śródmieście
17 759 – Czuby Południowe
16 693 – Czechów Północny
14 821 – Bronowice
14 819 – Wrotków
13 209 – Ponikwoda
13 132 – Kośminek
12 307 – Tatary
12 206 – Wieniawa
11 580 – Sławin
8 329 – Węglin Południowy
8 064 – Konstantynów
7 160 – Sławinek
7 118 – Felin
3 800 – Węglin
3 569 – Za Cukrownią
3 373 – Szerokie
2 976 – Zemborzyce
2 419 – Stare Miasto
2 097 – Głusk
1 774 – Hajdów-Zadębie
1 682 – Abramowice

Liczba mieszkańców ma znaczenie dla ilości osób wybieranych do Rady Dzielnicy. Dla dzielnic w których mieszka mniej niż 20 tys. mieszkańców, wybiera się 15 członków a w większych 21.

W związku ze spadkiem liczby mieszkańców poniżej 20 tysięcy, podczas następnych wyborów do Rady Dzielnicy Śródmieście, mieszkańcy wybiorą 15 a nie 21 przedstawicieli (jak obecnie).

Komentarze

komentarzy