MONITORING
RAD DZIELNIC LUBLINA

działamy na rzecz zmian w funkcjonowaniu rad dzielnic

Wybierz dzielnice
21 Październik

Komisja ds. statutów dizelnic kończy prace

Aktualności

Po wakacjach odbyły się już trzy posiedzenia komisji rady miasta ds. statutów jednostek pomocniczych. Na jakim etapie są prace nad zmianami statutów? Kiedy zostaną zakończone? Dowiesz się z naszego opracowania.

Czytaj więcej

07 Listopad

8 listopada pierwsze posiedzenie komisji RM ds. statutów dzielnic

Aktualności

We środę o godz. 12 w sali nr 3 Ratusza odbędzie się pierwsze spotkanie Komisji Rady Miasta ds. Statutów Jednostek Pomocniczych.

W programie posiedzenia znajduje się tylko jeden punkt, którym jest omówienie harmonogramu pracy Komisji ds. Statutów Jednostek Pomocniczych. Na posiedzenie zaproszono Joannę Żytkowską – Dyrektor Kancelarii Prezydenta miasta Lublin oraz Zbigniewa Dubiela – szefa radców prawnych ratusza.

W skłąd komisji wchodzi pięcioro radnych: Anna Ryfka (przewodnicząca), Bartosz Margul, Monika Orzechowska, Zbigniew Ławniczak oraz Piotr Popiel.

21 Październik

Forum Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic

Aktualności

21 października w hotelu Forum odbyło się I Forum Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele 18 dzielnic oraz pięciu radnych Rady Miasta Lublin (Bartosz Margul, Eugeniusz Bielak, Zbigniew Ławniczak, Stanisław Brzozowski oraz Piotr Popiel).

Forum było okazją do zastanowienia się nad wizją przyszłości i rozwoju jednostek pomocniczych miasta Lublin. Uczestnicy podkreślali potrzebę częstszej organizacji takich spotkań. Kolejne mogłoby dotyczyć np. zmian w regulaminie budżetu obywatelskiego. Społecznicy wyrazili również potrzebę współpracy z Komisją Samorządności i Porządku Publicznego Rady Miasta Lublin.

W czasie konferencji odbyły się cztery panele dyskusyjno-warsztatowe, dot. finansów dzielnic, kompetencji, komunikacji i promocji oraz trybu pracy.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Przewodniczący Rady Miasta Lublin Piotr Kowalczyk, natomiast patronat medialny udzieliły TVP3 Lublin, Radio Lublin oraz Panorama Lubelska.

Spotkanie zorganizowane przez Fundację Wolności i Fundację Wspierania Samorządności Nasza Dzielnica było elementem projektu „Jawny Lublin 2017”, dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Czytaj również:

Finanse jednym z problemów Rad Dzielnic (Radio Lublin)

Rozmowa nt. forum w programie „Poranek między Wisłą a Bugiem” (TVP3 Lublin)

18 Wrzesień

Zmieniamy adres

Aktualności

Od 1 października serwis o radach dzielnic będzie dostępny pod adresem fundacjawolnosci.org/radydzielnic

17 Sierpień

Wnioski Rad Dzielnic do budżetu Miasta na 2017 rok

Aktualności

Zestwienie wniosków do projektu budżetu miasta na 2017 rok, złożonych przez lubelskie Rady Dzielnic. Swoje wnioski przesłało 26 z 27 dzielnic (wszystkie poza Felinem).

24 Czerwiec

Posiedzenie Rady Dzielnicy Rury

Aktualności Dzielnicy

Poniżej nagranie z pierwszego posiedzenia Rady Dzielnicy Rury, które odbyło się 19 czerwca w lubelskim ratuszu. Przedmiotem obrad było ślubowanie członków Rady oraz wybór Przewodniczącego, Zastępców Przewodniczącego Rady, Przewodniczącego oraz Członków Zarządu. Posiedzenie trwało 5 godzin. Czytaj więcej

14 Maj

Zarejestrowani kandydaci do rady dzielnicy Rury

Aktualności

Miejska Komisja Wyborcza skończyła proces rejestracji kandydatów w wyborach do rady dzielnicy Rury, które odbędą się 4 czerwca br.

Dzielnica, obejmująca przede wszystkim teren Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej jest podzielona na 7 okręgów wyborczych. Wybiera się w nich 21 członków rady. Do wyborów zgłosiło się 33 kandydatów. To o 3 osoby mniej, niż w poprzednich wyborach.

Poniżej kandydaci którzy zgłosili się do wyborów w poszczególnych okręgach:

Obwód 1 (2 mandaty): Ewa Bis (53 lata), Magdalena Szczygieł-Mitrus (32), Piotr Szymański (49) i Karol Wicher (28).

Obwód 2 (4 mandaty): Anna Białek (30), Aldona Siejko (57), Damian Siejko (27), Małgorzata Wasek (53), Grzegorz Wierzchowski (27), Michał Zacz (35).

Obwód 3 (2 mandaty): Katarzyna Bauer (52), Piotr Lewczyński (57), Emilia Lipińska (32), Katarzyna Sikorska (50).

Obwód 4 (4 mandaty): Grzegorz Błaszczuk (51), Tomasz Dąbski (42), Lucyna Fryc (69), Andrzej Gołacki (34), Piotr Górski (28), Tomasz Izbicki (64) i Karolina Lato (32).

Obwód 5 (3 mandaty): Jacek Figarski (43), Andrzej Gil (53), Jarosław Jagitka (35), Anna Modzelewska-Kolasa (68), Andrzej Pawlik (58).

Obwód 6 (3 mandaty): Piotr Gancewski (55), Jacek Kmieć (59), Grzegorz Matejak (43), Dariusz Sadowski (47).

Obwód 7 (3 mandaty): Katarzyna Kosobucka (40), Jerzy Król (66) i Monika Kwiatkowska (40).

Wśród zgłoszonych kandydatów ośmioro kandydowało również w poprzednich wyborach, w tym 7 osób z powodzeniem.

22 Luty

Rada Dzielnicy Bronowice podzieliła pieniądze na 2017 rok

Aktualności Dzielnicy

Rada Dzielnicy Bronowice na posiedzeniu w dniu 20 lutego 2017 r. dokonała podziału środków z rezerwy celowej na 2017 rok. Członkowie rady rozdysponowali całą pulę (129 000 zł).

Zdecydowali o dofinansowaniu poniższych zadań:

  • oświetlenie ciągu pieszego między blokami przy ul. Droga Męczenników Majdanka (94 000 zł),
  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych i Niedosłyszących przy ul. Lucyny Herc (14 000 zł),
  • remont podłóg w przedszkolu przy ul. Bronowickiej (8 000 zł),
  • dofinansowanie Biegu Papieskiego w 2017 roku (6 000 zł),
  • dwie kamery monitoringu i tablica informacyjna przy Szkole Specjalnej przy ul. Bronowickiej (5 000 zł),
  • Klub Sportowy „Bronowice” (2 000 zł).

11 Luty

Posiedzenie RD Ponikwoda

Aktualności

9 lutego 2017 odbyło się posiedzenie Rady Dzielnica Ponikwoda. Poniżej nagranie:

14 Styczeń

Aktualna liczba mieszkańców poszczególnych dzielnic

Aktualności

Publikujemy aktualną liczbę osób zameldowanych na pobyt stały w poszczególnych dzielnicach Lublina, według stanu na koniec 2016 roku.

29 798 – Rury
27 241 – Czuby Północne
23 818 – Czechów Południowy
22 931 – Kalinowszczyznae
22 103 – Dziesiąta
19 859 – Śródmieście
17 759 – Czuby Południowe
16 693 – Czechów Północny
14 821 – Bronowice
14 819 – Wrotków
13 209 – Ponikwoda
13 132 – Kośminek
12 307 – Tatary
12 206 – Wieniawa
11 580 – Sławin
8 329 – Węglin Południowy
8 064 – Konstantynów
7 160 – Sławinek
7 118 – Felin
3 800 – Węglin
3 569 – Za Cukrownią
3 373 – Szerokie
2 976 – Zemborzyce
2 419 – Stare Miasto
2 097 – Głusk
1 774 – Hajdów-Zadębie
1 682 – Abramowice

Liczba mieszkańców ma znaczenie dla ilości osób wybieranych do Rady Dzielnicy. Dla dzielnic w których mieszka mniej niż 20 tys. mieszkańców, wybiera się 15 członków a w większych 21.

W związku ze spadkiem liczby mieszkańców poniżej 20 tysięcy, podczas następnych wyborów do Rady Dzielnicy Śródmieście, mieszkańcy wybiorą 15 a nie 21 przedstawicieli (jak obecnie).

Przejdź do aktualności