MONITORING
RAD DZIELNIC LUBLINA

działamy na rzecz zmian w funkcjonowaniu rad dzielnic

Wybierz dzielnice
17 Styczeń

Uwagi Fundacji Wolności do statutów Dzielnic

Aktualności

W publikacji „Jednostki pomocnicze gminy – analiza uregulowań prawnych” wydanej przez Pracownię Badań i Innowacji Stocznia tak opisano rady dzielnic w Lublinie: „jednostka pomocnicza jest formą aktywizacji mieszkańców, w związku z tym prawo miejscowe nie przypisuje jej szczegółowych kompetencji i zadań. (…) Wydaje się, że obecnie, kiedy wyraźnie rysuje się tendencja do szerokiego włączania mieszkańców w zarządzanie wspólnotą, w tym również tworzenie budżetów partycypacyjnych, taki model funkcjonowania jednostki pomocniczej gminy jest niewystarczający.

Czytaj więcej

29 Listopad

Zmiany w statutach dzielnic – więcej obowiązków niż praw

Aktualności

Komisja rady miasta ds. statutów jednostek pomocniczych pracowała od listopada 2017 do października 2018. W tym czasie odbyła 12 posiedzeń. Pracowała nad uwagami złożonymi wcześniej przez rady dzielnic i Fundację Wolności.

Czytaj więcej

14 Listopad

Wnioski rad dzielnic na realizację rezerwy celowej w 2018 roku

Aktualności

Poniżej prezentujemy zestawienie wszystkich wniosków rad dzielnic na realizację w ramach tzw. rezerwy celowej. Każda dzielnica ma do dyspozycji 129 tys. zł. rocznie.

21 Październik

Komisja ds. statutów dizelnic kończy prace

Aktualności

Po wakacjach odbyły się już trzy posiedzenia komisji rady miasta ds. statutów jednostek pomocniczych. Na jakim etapie są prace nad zmianami statutów? Kiedy zostaną zakończone? Dowiesz się z naszego opracowania.

Czytaj więcej

07 Listopad

8 listopada pierwsze posiedzenie komisji RM ds. statutów dzielnic

Aktualności

We środę o godz. 12 w sali nr 3 Ratusza odbędzie się pierwsze spotkanie Komisji Rady Miasta ds. Statutów Jednostek Pomocniczych.

W programie posiedzenia znajduje się tylko jeden punkt, którym jest omówienie harmonogramu pracy Komisji ds. Statutów Jednostek Pomocniczych. Na posiedzenie zaproszono Joannę Żytkowską – Dyrektor Kancelarii Prezydenta miasta Lublin oraz Zbigniewa Dubiela – szefa radców prawnych ratusza.

W skłąd komisji wchodzi pięcioro radnych: Anna Ryfka (przewodnicząca), Bartosz Margul, Monika Orzechowska, Zbigniew Ławniczak oraz Piotr Popiel.

21 Październik

Forum Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic

Aktualności

21 października w hotelu Forum odbyło się I Forum Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele 18 dzielnic oraz pięciu radnych Rady Miasta Lublin (Bartosz Margul, Eugeniusz Bielak, Zbigniew Ławniczak, Stanisław Brzozowski oraz Piotr Popiel).

Forum było okazją do zastanowienia się nad wizją przyszłości i rozwoju jednostek pomocniczych miasta Lublin. Uczestnicy podkreślali potrzebę częstszej organizacji takich spotkań. Kolejne mogłoby dotyczyć np. zmian w regulaminie budżetu obywatelskiego. Społecznicy wyrazili również potrzebę współpracy z Komisją Samorządności i Porządku Publicznego Rady Miasta Lublin.

W czasie konferencji odbyły się cztery panele dyskusyjno-warsztatowe, dot. finansów dzielnic, kompetencji, komunikacji i promocji oraz trybu pracy.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Przewodniczący Rady Miasta Lublin Piotr Kowalczyk, natomiast patronat medialny udzieliły TVP3 Lublin, Radio Lublin oraz Panorama Lubelska.

Spotkanie zorganizowane przez Fundację Wolności i Fundację Wspierania Samorządności Nasza Dzielnica było elementem projektu „Jawny Lublin 2017”, dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Czytaj również:

Finanse jednym z problemów Rad Dzielnic (Radio Lublin)

Rozmowa nt. forum w programie „Poranek między Wisłą a Bugiem” (TVP3 Lublin)

18 Wrzesień

Zmieniamy adres

Aktualności

Od 1 października serwis o radach dzielnic będzie dostępny pod adresem fundacjawolnosci.org/radydzielnic

17 Sierpień

Wnioski Rad Dzielnic do budżetu Miasta na 2017 rok

Aktualności

Zestwienie wniosków do projektu budżetu miasta na 2017 rok, złożonych przez lubelskie Rady Dzielnic. Swoje wnioski przesłało 26 z 27 dzielnic (wszystkie poza Felinem).

24 Czerwiec

Posiedzenie Rady Dzielnicy Rury

Aktualności Dzielnicy

Poniżej nagranie z pierwszego posiedzenia Rady Dzielnicy Rury, które odbyło się 19 czerwca w lubelskim ratuszu. Przedmiotem obrad było ślubowanie członków Rady oraz wybór Przewodniczącego, Zastępców Przewodniczącego Rady, Przewodniczącego oraz Członków Zarządu. Posiedzenie trwało 5 godzin. Czytaj więcej

14 Maj

Zarejestrowani kandydaci do rady dzielnicy Rury

Aktualności

Miejska Komisja Wyborcza skończyła proces rejestracji kandydatów w wyborach do rady dzielnicy Rury, które odbędą się 4 czerwca br.

Dzielnica, obejmująca przede wszystkim teren Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej jest podzielona na 7 okręgów wyborczych. Wybiera się w nich 21 członków rady. Do wyborów zgłosiło się 33 kandydatów. To o 3 osoby mniej, niż w poprzednich wyborach.

Poniżej kandydaci którzy zgłosili się do wyborów w poszczególnych okręgach:

Obwód 1 (2 mandaty): Ewa Bis (53 lata), Magdalena Szczygieł-Mitrus (32), Piotr Szymański (49) i Karol Wicher (28).

Obwód 2 (4 mandaty): Anna Białek (30), Aldona Siejko (57), Damian Siejko (27), Małgorzata Wasek (53), Grzegorz Wierzchowski (27), Michał Zacz (35).

Obwód 3 (2 mandaty): Katarzyna Bauer (52), Piotr Lewczyński (57), Emilia Lipińska (32), Katarzyna Sikorska (50).

Obwód 4 (4 mandaty): Grzegorz Błaszczuk (51), Tomasz Dąbski (42), Lucyna Fryc (69), Andrzej Gołacki (34), Piotr Górski (28), Tomasz Izbicki (64) i Karolina Lato (32).

Obwód 5 (3 mandaty): Jacek Figarski (43), Andrzej Gil (53), Jarosław Jagitka (35), Anna Modzelewska-Kolasa (68), Andrzej Pawlik (58).

Obwód 6 (3 mandaty): Piotr Gancewski (55), Jacek Kmieć (59), Grzegorz Matejak (43), Dariusz Sadowski (47).

Obwód 7 (3 mandaty): Katarzyna Kosobucka (40), Jerzy Król (66) i Monika Kwiatkowska (40).

Wśród zgłoszonych kandydatów ośmioro kandydowało również w poprzednich wyborach, w tym 7 osób z powodzeniem.

Przejdź do aktualności