Przewodniczący Rady Pożytku z wyboru

Członkowie Komisji Samorządności i Porządku Publicznego Rady Miasta Lublin poparli dziś wniosek o to, aby Przewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin został wybierany przez członków Rady ze swojego grona a nie wskazywany przez Prezydenta. Ostateczna decyzja…
Kontynuuj czytanie...

Polityczni darczyńcy 2015

Jak co roku przygotowaliśmy zestawienie osób, które wpłaciły darowizny na partie polityczne. Poprzedni rok był wyjątkowy, bo mieliśmy zarówno wybory parlamentarne jak i europejskie oraz prezydenckie. W związku z tym limit wpłat na fundusze wyborcze był…
Kontynuuj czytanie...

Kto wspierał finansowo kampanię wyborczą partii politycznych

Otrzymaliśmy z Krajowego Biura Wyborczego rejestry wpłat na fundusze wyborcze poszczególnych partii politycznych. Są one informacją publiczną. Komitety wyborcze mają obowiązek złożyć je do Krajowego Biura Wyborczego wraz ze sprawozdaniem finansowym. Możemy się z nich dowiedzieć, kto…
Kontynuuj czytanie...

Finansowanie klubów sportowych przez samorząd

4 lipca br. Komisja Europejska wydała decyzję, zgodnie z którą hiszpańskie kluby piłkarskie muszą zwrócić pomoc publiczną, którą niesłusznie otrzymały. Komisarz Margrethe Vestager powiedziała, że używanie pieniędzy podatników do finansowania zawodowych klubów piłkarskich stwarza nieuczciwą konkurencję.…
Kontynuuj czytanie...

Nagrody dla urzędników od wojewody i marszałka za 2015 rok [lista]

Kilka tygodni temu zwróciliśmy się do Marszałka Województwa Lubelskiego oraz Wojewody Lubelskiego z wnioskiem o udostępnienie informacji dot. wykazu pracowników, pełniących funkcje publiczne, którzy otrzymali nagrody za pracę w 2015 rok, wraz z podaniem kwoty oraz…
Kontynuuj czytanie...

Publiczna prezentacja wyników monitoringu rad dzielnic

W piątek 10 czerwca w ratuszu odbyła się publiczna prezentacja oraz dyskusja nt. wyników monitoringu rad dzielnic, który przez ostatnie dwa lata prowadziła Fundacja Wolności wraz z wolontariuszami. Posłuchaj również debaty Radia Lublin. Poniżej pełna publikacja…
Kontynuuj czytanie...

Czy spółki gminne mogą prowadzić działalność gospodarczą?

Urząd Miasta Lublin zlecił wykonanie opinii prawnej dot. dopuszczalnego zakresu działalności gospodarczej, prowadzonej przez spółki gminne (umowa nr 4/NW/16). Fundacja Wolności złożyła wniosek o udostępnienie treści umowy i opinii prawnej. Ponadto zapytaliśmy o to, jaki był powód jej…
Kontynuuj czytanie...

Jawność nagród wypłacanych urzędnikom

Od roku Fundacja Wolności próbuje dowiedzieć się nt. wysokości nagród, jakie otrzymali pracownicy Urzędu Miasta Lublin za rok 2014. Początkowo Urząd Miasta w ogóle nie chciał nam udostępnić takich informacji, tłumacząc że analiza danych wymaga zbyt…
Kontynuuj czytanie...

Kilka pytań w związku z wymianą kadr w Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Złożyliśmy wniosek do Prezydenta Miasta Lublin o udostępnienie informacji publicznej poprzez odpowiedź na poniższe pytania: 1. Jakie były powody odwołania z Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Pań Bieleckiej, Biernackiej i Nieznaj w marcu br. ? Czy Prezydent…
Kontynuuj czytanie...

O Fundacji Wolności

Misją Fundacji Wolności jest społeczna kontrola przestrzegania prawa i dążenie do jakościowych zmian działalności organów władzy publicznej, w interesie obywateli. Chcemy by mieszkańcy Lublina realnie decydowali o tym, co się dzieje w mieście.

Czy jesteś świadkiem przewinienia urzędników w Lublinie? A może próbujesz zdobyć ogólnodostępne informacje w urzędzie, ale są zatajane? Pomożemy Ci!

Dbamy o przejrzystość naszej strony. Wszystkie starsze wpisy odnajdziesz w archiwum aktualności.

Zapisz się na newsletter: