bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Wykaz dofinansowań

Poniższe pozycje zawierają kwoty przyznanego lub rozliczonego dofinansowania.

Rok 2021

- Fundacja Edukacja dla Demokracji 40 000 zł na realizacją projektu "Gmina w pandemii" (Fundusz Pomocowy 2020)

- Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności 57 600 zł na realizację projektu "Obywatelski radny w ukraińskiej gromadzie" (Program RITA - Przemiany w Regionie)

Rok 2020

- Narodowy Instytut Wolności 119 816 zł na realizację projektu "Mieszkańcy mają głos" (środki z konkursu FIO 2020)

- Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 125 496 zł na realizację projektu "Sprawdzamy jak jest"

Rok 2019

- Fundacja im. Stefana Batorego 94 000 zł na rozwój instytucjonalny

- Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 121 904 zł na realizację projektu "W naszym interesie"

- Narodowy Instytut Wolności 199 450 zł na rozwój instytucjonalny (na lata 2019-2020)

Rok 2017

- Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej 71 751 zł na realizację projektu "Jawny Lublin 2017" (środki z konkursu FIO 2017)

- Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności 27 424 na realizację projektu "Otwarty Łuck, Otwarte Równe"

- Fundacja im. Stefana Batorego 99 860 zł na działania strażnicze

Rok 2016

- Sieć Obywatelska Watchdog Polska 3 970 zł  na organizację  zjazdu watchdogów Lubelszczyzny

Rok 2015

- Sieć Obywatelska Watchdog Polska 18 300 zł na rozwój instytucjonalny

- Fundacja im. Stefana Batorego 16 000 zł na realizację projektu "Bez Konfliktu" (środki z Komisji Europejskiej)

Rok 2014

- Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 54 600 zł na realizację projektu "Sprawdz Miasto"

- Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 38 410 zł na realizację projektu "Jawny Lublin" (środki z konkursu FIO 2014)

- Narodowy Bank Polski 5 039 zł na realizację projektu "Studencki Portfel"

- Fundacja im. Stefana Batorego 101 755,56 zł na realizację projektu "Monitoring funkcjonowania rad dzielnic w Lublinie", projekt realizowanych w latach 2014-2016 (środki z funduszy EOG)

Rok 2013

- Centrum OPUS 500 zł na realizację zadania "Inicjatywa lokalna"

- Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 17 382,50 zł na realizację projektu "Ekonomia w Działaniu" (program Młodzież w Działaniu)

- Fundacja im. Stefana Batorego 27 000 zł na realizację projektu "Budżet obywatelski w dzielnicy Rury"

- Stowarzyszenie Sieć Lokalnych Liderów Grup Obywatelskich 1 000 zł na realizację projektu "Obywatelski Monitoring Sportu"

Rok 2012

- Fundacja Banku Zachodniego WBK 2 000 zł na realizację projektu "Liga Cashflow"Opublikował: Krzysztof Jakubowski
Publikacja dnia: 29.11.2020
Podpisał: Krzysztof Jakubowski
Dokument z dnia: 18.02.2017
Dokument oglądany razy: 3 639