bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Oferta pracy na zlecenie: Animator Rad Dzielnic

Poszukujemy osoby, która zajmie się animowaniem lubelskich rad dzielnic w zakresie opisanym poniżej. Nie narzucamy stałych godzin pracy.

Rodzaj umowy: umowa zlecenie

Okres zatrudnienia: 7 miesięcy (maj-listopad)

Szacunkowy czas pracy: 28 godzin miesięcznie

Szacunkowe wynagrodzenie: ok. 900 zł brutto miesięcznie

Poządane kwalifikacje:

- znajomość zasad działania lubelskich rad dzielnic,

- wiedza nt. funkcjonowania samorządu gminnego,

- umiejętność organizacji spotkań i szkoleń,

- sumienność i zaangażowanie w wykonywaną pracę,

Mile widziane osoby aktywne społecznie oraz doświadczone w pracy o podobnym zakresie zadań. Mogą być członkowie rad dzielnic.

Zakres zadań:

- ustalenie programu, przeprowadzenie rekrutacji i przygotowanie czterech szkoleń dla członków rad dzielnic,

- ustalenie programu i przygotowanie szkolenia wyjazdowego (z noclegiem) dla 20 osób,

- zorganizowanie 5 spotkań roboczych dla przewodniczących rad i zarządów dzielnic (oraz sporządzenie notatek),

- przygotowanie konferencji "Kongres Rozwoju Dzielnic" z udziałem 60 uczestników,

- stały kontakt i pomoc w pracy koordynatora projektu (spotkanie min. raz w tygodniu),

W znacznej części praca może być wykonywana zdalnie. Wymaga jednak pewnej dyspozycyjności - obecności na spotkaniach roboczych, zorganizowanych warsztatach oraz raz w tygodniu spotkania z koordynatorem projektu w biurze fundacji.

Oferty (CV, list motywacyjny oraz potwierdzenie kwalifikacji) można składać pocztą elektroniczną na adres kontakt@fundacjawolnosci.org. Termin składania ofert upływa w dn. 28.04.2018 r. o godz. 23:59:59. Decyduje data i godzina wpływu. Nie będą rozpatrywane oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie.

Zastrzegamy sobie mozliwość kontaktu tylko z wybranymi osobami. Zastrzegamy mozliwość nierozstrzygnięcia zapytania.

Działanie realizowane w ramach projektu "Mieszkańcy mają głos" finansowanego ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.Opublikował: Krzysztof Jakubowski
Publikacja dnia: 14.04.2020
Podpisał: Krzysztof Jakubowski
Dokument z dnia: 14.04.2020
Dokument oglądany razy: 1 320