bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 04.11.2019 z powodu:
Ogłoszenie nieaktualne

Zatrudnimy trenerów na warsztaty

Poszukujemy osób do przeprowadzenia warsztatów nt.:
- kontrola obywatelska
- ustrój samorz�du gminnego
- funkcjonowanie rad dzielnic w Lublinie
- dost�p do informacji publicznej

Czas trwania ka�dego warsztatu - 4 godz.

Termin - 20-21 lub 27-28 wrze�nia 2014, w okolicach Lublina

Grupa warsztatowa - 10 osób, mieszka�ców Lublina, zainteresowanych monitorowaniem dzia�alno�ci rad dzielnic.

Oferty prowadzenia warsztatu prosz� wysy�a� na adres kontakt@fundacjawolnosci.org, w tytule wpisuj�c nazw� warsztatu.

Oferta powinna zawiera�:
-CV,
-szczegó�owy plan warsztatu,
-opis dotychczasowego do�wiadczenia w temacie warsztatu,
-proponowan� cen� za przeprowadzenie warsztatu,

Termin przesy�ania ofert - 5 wrze�nia 2014Opublikował: Krzysztof Jakubowski
Publikacja dnia: 04.11.2019
Podpisał: Krzysztof Jakubowski
Dokument z dnia: 20.08.2014
Dokument oglądany razy: 4 692

Wersja do druku