W naszym interesie

Okres realizacji: do 31 grudnia 2019

Źródło finansowania: Rządowy Program na Rzecz Aktywności Osób Starszych

Kwota dofinansowania: 121 904 zł

Opis:

"W naszym interesie" to projekt mający na celu zwiększenie aktywności obywatelskiej seniorów poprzez wsparcie rzecznictwa ich interesów i rozwój sieci pomocowoinformacyjnej. Zaplanowano wiele działań, które można podzielić na kilka kategorii: organizacja kawiarenek obywatelskich, rozwój kompetencji seniorów - lokalnych liderów (warsztaty dot. partycypacji i udziału w życiu publicznym, warsztaty komputerowe) oraz wsparcie w ich działaniach (pieniądze na inicjatywę). Grupa liderów będzie miała za zadanie zorganizować min. 5 spotkań dla seniorów z przedstawicielami organów władzy. Druga kategoria działań dot. podniesienia znaczenia seniorów w życiu publicznym: funkcjonowanie biura porad prawnych i obywatelskich, interwencje w sprawach zgłaszanych przez seniorów a także kampania społeczna na rzecz włączenia osób starszych w działania publiczne na poziomie dzielnicy i miasta. Planowane działania są tym, w czym oferent się specjalizuje a z drugiej strony są odpowiedzą na problemy lubelskich seniorów zdiagnozowane w dokumentach strategicznych oraz lokalnych badaniach aktywności społecznej osób starszych. Projekt będzie realizowany we współpracy z radą seniorów, jest skierowany do mieszkańców Lublina w wieku 60 i więcej lat i będzie odbywać się na terenie miasta.

Zobacz spot filmowy

Zobacz filmy z kawiarenek obywatelskich:

Czy w Lublinie dobrze się mieszka?

Dlaczego warto działać?

O aktywności społecznej seniorów

O aktywności społecznej a starzeniu się

Aktywni seniorzy - aktywność obywatelska


Opublikował: Sara Labenz
Publikacja dnia: 25.05.2020
Podpisał: Krzysztof Jakubowski
Dokument z dnia: 12.06.2019
Dokument oglądany razy: 1858
2.10.2022 // fundacjawolnosci.org/bip